Dagelijkse archieven: 25 maart 2017


De Kiosk nummer 41 maart 2017

Of het nu voor de eerste tram 2 of de laatste bus 5, voor de eerste of laatste steenlegging of voor een jubileum of afscheid van een vereniging is … in Zwijnaarde is er altijd reden tot feest! Ook deze lente leveren we daarvan alweer het onomstotelijk bewijs. Het feestvarken van dienst is nu de Nieuwe Melac. Ja, u leest dat goed: de oude vertrouwde naam Melac blijft behouden, maar krijgt “Nieuw” als predicaat. Traditie en toekomst worden aldus in naam en faam verenigd. Over de namen die aan de zalen en kring worden gegeven, wordt nog diep nagedacht.

Het nieuwe ontmoetingscentrum wordt tijdens het Hemelvaartweekend feestelijk geopend. Het is dus niet alleen Onze Lieven Heer die naar een hoger niveau opstijgt, maar ook ons socio-cultureel leven. Cabaret en toneel, fuiven en kleinkunst, grafische kunsten, kookles of gewoon gezellig samenzijn. Het krijgt allemaal een plaatsje in dit prachtige nieuwe en klimaatneutrale gebouw.

Dat het beheer van het ontmoetingscentrum veel inspanningen vergt, is ook duidelijk. Vrijwilligers en zelfs een vrijwilligerscoach zijn meer dan welkom. Voor de zitpenningen moet je het wel niet doen (ze zijn onbestaande), maar voor de vriendschap en af en toe een frisse pint des te meer. Iedereen is alvast welkom op de geplande feestelijkheden.

Het archief met alle nummers van 10 jaar De Kiosk vindt je hier.