Dagelijkse archieven: 14 oktober 2017


Overlegplatform over Ruimte voor Gent 2030

 

Op dinsdagavond 24 oktober 2017 staan we stil bij de toekomst van Zwijnaarde: welke plek willen we geven aan wonen, werken, ons verplaatsen, groen? Zo vormen we een Zwijnaardse visie die we zullen indienen bij de Stad Gent, in het kader van de ‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’.

Wil je meedenken? Dan ben je welkom: op dinsdagavond 24 oktober, om 20u, in het cafetaria van Woonzorgcentrum Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, Zwijnaarde.

In het Overlegplatform Zwijnaarde bespreken inwoners samen thema’s en projecten die belangrijk zijn voor Zwijnaarde. Het Overlegplatform kaart zijn standpunten aan bij de Stad Gent en andere overheden. Tijdens de vergaderingen wordt ook informatie verstrekt over diverse dossiers.