Durf dromen van een ondertunnelde E17


Overlegplatform steunt aktie voor ondertunneling E17

Op het laatste overlegplatform van 24 november werd gedebatteerd over een bezwaarschrift dat zou ingediend worden over de visietekst “Ruimte voor Gent 2030”. Eén van de dingen die daarbij aan bod kwamen (en in een voorstel in het bezwaarschrift werd gegoten) was het gewaagde idee om de E17 niet alleen in Gentbrugge, maar ook in Zwijnaarde onder de grond te brengen. Minder utopisch dan je op het eerste zicht zou denken!

In een boeiende en stevig onderbouwde uiteenzetting, die bovendien visueel heel aantrekkelijk is voorgesteld, geeft architect Dirk Coopman ( http://www.dirkcoopman.be/ ) een visie op de toekomst van Zwijnaarde, Gent en Gentbrugge. Beeld je in dat de autostrade E17 wordt ondertunneld waar zij in de Gentse regio de woongebieden kruist. Stel je voor dat de overlast door lawaai, de aantasting van de publieke ruimte en het voor de gezondheid schadelijke fijn stof zijn verdwenen. Droom van 2 natuurgebieden, aan de ene kant de Scheldevallei in Zwijnaarde en aan de andere kant de Gentbrugse Meersen, die ruimtelijk worden verbonden eens de E17 in Gent onder de grond zit. Bedenk dat er bovengronds series en sequensen van stedelijke pleinen en groene parken kunnen ontstaan, waar markten worden gehouden, terrasjes staan en kinderen spelen. Reken uit hoeveel plaats er vrij komt om in stedelijk gebied kwalitatief te bouwen en te wonen en hoe groot de winst dan wel is voor onze levenskwaliteit en gezondheid. De film eindigt met een berekening die aantoont dat deze investering zichzelf terug verdient. Dit laatste stuk werd aan de film toegevoegd omdat er tijdens de Overlegplatform vergadering vragen zijn gesteld over de betaalbaarheid van de ondertunneling.

Klik hier voor de film van Dirk Coopman.

Meer informatie: http://www.toekomstzwijnaarde.be/