Over OCZw


LOGO klein zonder tekst

 

In november 2009 werd zaal Melac aan de Stad Gent in erfpacht gegeven voor 99 jaar. De Stad nam daarmee de grote investeringen in brandveiligheid en restauratie van het gebouw op zich. Het beheer van de Melac werd echter doorgegeven aan een nieuw opgerichte vzw, Ontmoetingscentrum Zwijnaarde. Deze vzw, bestaande uit vertegenwoordigers van de plaatselijke verenigingen, zal als goede huisvader en met de belangen van de verenigingen voor ogen, de Melac beheren, onderhouden en ter beschikking stellen. Bovendien kan ze met een eigen socio-culturele programmatie en beleid de verenigingen overkoepelend ondersteunen. Daarmee is de toekomst van de Melac in goede handen.
In mei 2017 werd de Nieuwe Melac geopend, die gebouwd werd waar de oude Melac stond. Dit nieuwe polyvalente cultureel centrum is het eerste passiefgebouw met die functie en die omvang in Vlaanderen. De Stad Gent investeerde in de nieuwbouw, en OCZw neemt als co-creatiepartner het beheer voor de Stad waar, zonder subsidies. OCZw doet dit met 3 prioriteiten voor ogen: budgetvriendelijke ontmoetingsruimte aanbieden aan de plaatselijke verenigingen, een eigen culturele programmatie opzetten voor Zwijnaarde en omstreken, en met bedrijven en partikulieren als doelgroep een gezond-commercieel beleid voeren dat subsidievrij exploiteren duurzaam toelaat.

In de Statuten kan u lezen waar de vzw Ontmoetingsruimte Zwijnaarde voor staat.
De Beheersovereenkomst bepaalt wat de Stad en de vzw OCZw met mekaar overeengekomen zijn wat betreft het beheer en het gebruik van de lokalen, en de beleidsdoelstellingen die de Stad heeft en waarop de beheersvzw jaarlijks geëvalueerd wordt.

statuten OCZw vzw 25 oktober 2010

beheersovereenkomst 22 februari 2011

 

gent_cultuurstad_lijn_warmgrijs