Contact


Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw
zetel: Dorpsstraat 31 – 9052 Zwijnaarde

Ondernemingsnummer BE 0831 343 052
rekeningnummer IBAN BE23 8910 1427 6891


Permanentie: rode telefoon 0479/10 00 35 (7/7 24/24 – niet voor reservaties)
Permanentie van het Jeugdhuis: witte telefoon 0471/82 42 65


algemeen e-mail adres: info@oczwijnaarde.be

Dagelijks bestuur:

reserveren en kalender: reserveren@oczwijnaarde.be
alle service-vragen ivm de zalen: service@oczwijnaarde.be (Rita Dua)
alle vragen en bestellingen van dranken: dranken@oczwijnaarde.be (Steven De Meyer)
alle info en technische fiches over de theateruitrusting: theatertechniek@oczwijnaarde.be (Theo De Munck)

Raad van Bestuur:

voorzitter: voorzitter@oczwijnaarde.be (Tom Van Wynsberge)
secretaris: secretaris@oczwijnaarde.be (Peter Provenier)
ondervoorzitter: ondervoorzitter@oczwijnaarde.be (Luc De Vos)
boekhouding en facturatie: boekhouding@oczwijnaarde.be (Arlette Van Rijsseghem)
rekeningcommissaris: (Geert Goethals)


adresgegevens van de drankenleverancier:
contactpersoon: Kristof Lampens (0472/75 88 29)
LDW Drankcenter, Steenweg 159 D, 9810 Eke – telefoon 09/335 89 56 – info@ldwdrankcenter.be


berichten, opmerkingen of suggesties voor deze website: webmaster@oczwijnaarde.be