Dial M for Murder – 10 februari


De bekende (ex-)tennisspeler Tony Wendice is met de rijke Sheila getrouwd. Sheila is eerder bevriend geweest met de schrijver Max, van wie ze nog altijd een brief in haar tas bij zich draagt.
Op zekere dag echter is die brief verdwenen en daarna heeft ze een paar chantagebrieven ontvangen. Ze heeft hierover niets aan haar man verteld; wél vertelt ze het aan Max als deze haar weer opzoekt.
Wanneer Tony’s opzet om Sheila te chanteren mislukt, beraamt hij een plan om haar te vermoorden om op die manier haar vermogen in handen te krijgen. Maar plannen kunnen zich tegen je keren…

Het toneelstuk waar Hitchcock zijn film op baseerde met Grace Kelly in de hoofdrol.

Laat je meevoeren in deze “masterclass in suspense” terwijl Tony meer en meer verstrikt geraakt in het web van zijn eigen plan.

Cast: Andrea Croonenberghs – Marc Stroobants – Maxine De Winne – Wouter Vermeiren – Erik Goris

meer info: www.loge10.be/dial-m-for-murder

vrijdag 10/2/2023 – 20:00 – Dial M for Murder – € 20